Forældremøder

Terapi i vandet med Katri og Malthe.

Vi afholder 2 forældremøder årligt, som enten afholdes som møder i grupper, temamøder eller fælles forældremøder. Her er der mulighed for at få snakket om alt det, der drejer sig om Guldregn og børnenes hverdag. 

Der afholdes desuden 2 årlige møder med forældrene, hvor vi drøfter barnets trivsel og udvikling. Derudover sætter vi i fællesskab nye mål og udarbejder en handleplan for barnets næste halve år.