Forældremøder

Sabeel og Nancy vipper sammen. 

Vi afholder 2-3 forældremøder årligt, som skifter mellem møder i grupper, temamøder eller fælles forældremøder. Her er der mulighed for at få snakket om alt, der drejer sig om Guldregn og børnenes hverdag. 

Der afholdes desuden 2 årlige møder med forældrene, hvor vi drøfter barnets trivsel og udvikling. Derudover sætter vi i fællesskab nye mål og udarbejder en handleplan for barnet det næste halve år.