Den første kontakt

Leg og motorisk udfoldelse i salen.

Når et barn har fået plads i Guldregn, tilbyder vi, at barnets kommende primære pædagog og en fysioterapeut kan komme på hjemmebesøg og tale med forældrene om barnet og de forventninger, forældrene har til os og til barnets tid i Guldregn. Vi fortæller forældrene om, hvilke tilbud vi har til barnet, og hvilke forventninger vi har til samarbejdet med forældrene.

For os er det gode forældresamarbejde, der er bygget på tillid, åben dialog og god kommunikation, yderst vigtigt, da dette er en stor del af grundlaget for barnets trivsel, udvikling og læring i Guldregn. Det er forældrene, der kender deres barn bedst. Derfor vil forældrene ligeledes være med til at sætte mål og lave handleplaner for deres barn i den tid, barnet går i Guldregn.

Indkøring

Længden af indkøringsperioden i Guldregn varierer fra barn til barn. Indkøringen kan være fra 3 dage til 2 uger afhængig af det enkelte barn. Barnets primære pædagog vil i samarbejde med forældrene og stuens øvrige personale vurdere længden af indkøringsperioden. Barnets behov for forældrenes tilstedeværelse i Guldregn vurderes under indkøringen. Når barnet har været i Guldregn i ca. 3 måneder, inviterer vi forældrene til et trivselsmøde for at gøre status på opstarten og drøfte, hvordan det går med barnet i institutionen og derhjemme.