Forældresamarbejde

En glad Zaina til fysioterapi. 

I Guldregn lægger vi stor vægt på det tætte og tillidsbaserede forældresamarbejde. Børnene går ofte hos os i en lang årrække, og det er vigtigt, at der er god kommunikation og samarbejde gennem denne tid. Vi ved, at forældrene er eksperterne i deres barn, og vi lytter derfor altid til deres prioriteter og tanker omkring deres barn. 

Da mange af børnene bliver hentet og bragt af vores busselskab, ser vi ikke altid forældrene i det daglige. Derfor foregår meget af kommunikationen over telefon, KbhBarn og kontaktbøgerne. Forældrerådet har også et tæt samarbejde, og de har f.eks. en Facebookside, hvor de hjælper hinanden med råd og vejledning. Vi har også mange forældremøder fordelt over året, hvor forældre og personale har mulighed for at mødes. 

Forældresamarbejde i Specialklyngen

Her kan du læse helt overordnet om forældresamarbejde i Specialklyngen.

https://nemboern.kbhbarn.kk.dk/