Studerende i Guldregn

Vi har løbende studerende i Guldregn, som er hos os et halvt år ad gangen. Det kan både være første-, anden- eller tredjeårsstuderende. 

De studerende bliver fordelt af uddannelsesstedet. Den studerende bliver tilknyttet en stue samt en vejleder fra den samme stue.