Studerende i Guldregn

På har løbende studerende, som er i Guldregn i et halvt år af gangen. Det kan både være første, anden eller tredjeårs studerende. 

De studerende bliver fordelt af uddannelsesstedet. Den studerende bliver tilknyttet en stue, samt en vejleder fra den samme stue.