Få indflydelse som forældre

Bagsiden af vores hus og en del af legepladsen.

Forældreråd:

I Guldregn har vi et forældreråd, som består af 3-5 forældrerepræsentanter samt en medarbejderrepræsentant valgt blandt de fastansatte. Desuden deltager den pædagogiske leder som fast medlem.

Forældrerådet har blandt andet indflydelse på beslutninger vedrørende driften i Guldregn, er med til at arrangere større fælles forældrearrangementer og er med til at evaluere på nye tiltag.

Repræsentanter i forældrerådet vælges for 2 år ad gangen, og der afholdes minimum 4 møder om året.

Forældrerepræsentanterne i forældrerådet i Guldregn er pt.:

Kenni (Elin, Stjerne): worm88@hotmail.dk

Line/Christopher (Otto, Stjerne): chge88@gmail.com 

Forældrebestyrelse:

I Specialklyngen har vi en samlet forældrebestyrelse for alle 6 institutioner.  Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra hver enhed i klyngen. Derudover deltager pædagogisk leder og klyngeleder. Du kan læse mere om Specialklyngens forældrebestyrelse i fanen til højre.

Forældrebestyrelsen

Læs mere om vores forældrebestyrelse, som er en samlet bestyrelse for hele Specialklyngen. Her har forældre mulighed for at mødes med klyngelederen og drøfte drift, økonomi og ønsker for institutionerne.

https://nemboern.kbhbarn.kk.dk/