Få indflydelse som forældre

Bagsiden af vores hus, og en del af legepladsen.

Forældreråd:

I Guldregn har vi et Forældreråd, som består af 3-5 forældrerepræsentanter samt en medarbejderrepræsentant valgt blandt de fastansatte. Desuden deltager den pædagogiske leder som fast medlem. Forældrerådet har blandt andet indflydelse på beslutninger vedrørende driften i Guldregn, er med til at arrangere større fælles forældrearrangementer og er med til at evaluere på nye tiltag. Repræsentanter i Forældrerådet vælges for 2 år ad gangen og der afholdes minimum 4 møder om året.

Forældrerepræsentanterne i Forældrerådet i Guldregn er:

Jacob (Sebastian Dixen, Sol): mail@jacobdixen.dk

Eske/Rebecca (Katinka, Stjerne): eskekp@gmail.com/rebeccavangjessen@gmail.com

Line/Christopher (Otto, Stjerne): chge88@gmail.com

Nazli (Kerem, Sol): savran988@hotmail.com

Astrid (Aksel, Komet): astrid@lavsenjensen.dk

Forældrebestyrelse:

I Specialklyngen har vi en samlet Forældrebestyrelse for de 6 institutioner.  Den består af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra hver enhed i klyngen. Derudover består det af en pædagogisk leder og klyngelederen. Du kan læse mere om Specialklyngens Forældrebestyrelse i fanen til højre.

Forældrebestyrelsen

Læs mere om vores forældrebestyrelse, som er en samlet bestyrelse for hele Specialklyngen. Her har forældre mulighed for, at mødes med klyngelederen, og snakke om drift, økonomi og ønsker for institutionerne.

https://nemboern.kbhbarn.kk.dk/