Hvordan bliver mit barn visiteret til Guldregn?


Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig som forælder, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.

Hvis dit barn passes hjemme, retter du som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet, som vurderer, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud. 

Hvis det vurderes, at et særligt dagtilbud kan være en løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler fra det lokale område dit barn til et særligt dagtilbud i samarbejde med institutionen og dig. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog, en fagperson fra det lokale område og fagfolk fra Fagligt Center, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen.

Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside. Se link til højre. 

Københavns Kommunes hjemmeside ang. visitation

BUFs visitationsprocedure

Find information om visitationsprocedurer til basispladser og særlige dagtilbud, visitationsudvalget, klagemuligheder, tilsyn m.m.: