Pædagogiske principper i Guldregn

Nancy og Sebastian hilser på en af hestene i Dyrehaven.

Husets to miljøer 

Vi har delt vores fire stuer op i to grupper, og på den måde er der to forskellige miljøer i Guldregn. Det giver pædagogiske muligheder i dagligdagen for, at udfordre børnene i forskellige sammenhæng både kognitivt, fysisk og socialt. Når barnet visiteres til Guldregn, vurderer vi i første omgang, i hvilken ende af huset barnet vil være bedst placeret, og derefter tages der stilling til stueplacering. Overordnet set, er indsatsen i alle de fire grupper bygget op omkring kommunikation og sansestimulering. Og i planlægningen af den pædagogiske indsats tages der udgangspunkt i Daniel Sterns udviklingsteorier, samt den neuro-psykologiske/pædagogiske indfaldsvinkel. Dog med forskellige metoder alt efter det enkeltes barn niveau og behov. 

Det tidlige samspil og relationsdannelse

I den ene del af Guldregn, ligger hovedvægten i den pædagogiske indsats, i relationsdannelsen og det tidlige samspil. Udgangspunktet for dette ligger i Daniel Sterns udviklingspsykologi, og elementer fra døv/blindepædagogikken. Vi arbejder også udfra andre teorier, som f.eks. Jean Ayes teorier omkring sansestimulation og sanseintegration. Ayes teorier er udviklet til, at hjælpe børn der er sansemæssigt udfordret. Hun er en amerikansk ergoterapeut og psykolog, der begyndte at udvikle hendes teorier i 1960erne for bedre, at kunne beskrive og forudse sammenhæng mellem sansemotorisk adfærd, neurale processer og indlæring.  

Sociale kompetencer, sansestimulation og sanseintegration

I den anden del af huset, lægges hovedvægten i den pædagogiske indsats ud fra Daniel Sterns teorier - med særlig vægt på sociale kompetencer, sansestimulation og sanseintegration. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk indgangsvinkel, hvor vi tager udgangspunkt i hvert enkelt barns forudsætninger og kompetencer. Vi anvender en eksplicit tværfaglig neuropædagogisk metode, hvilket vil sige, at strukturen omkring barnet er konsekvent igennem hele barnets dag i børnehaven. Alle aktiviteter er tilrettelagt sådan, at de tager afsæt i det enkelte barn zone for nærmeste udvikling. Det vil sige, det felt hvor barnet er i sin udvikling, og hvor barnet kan flyttes hen i sin kommende udvikling.

Hjælpemidler til forskellige behov

Hele den pædagogiske indsats er bygget op omkring pleje og omsorg, da børnene i større eller mindre grad skal have hjælp til alle gøremål. Som f.eks. spisning, leg og kommunikation.  Derudover har hovedparten af børnene mange tekniske hjælpemidler, som f.eks. ståstativer, gangvogne og kropbårne hjælpemidler. 


"Det jeg godt kan lide ved at arbejde her er, at alle børnene er så unikke. Og det, at skulle skabe lige vilkår for alle børn ligegyldigt udgangspunktet:" 

Laura, Pædagog siden februar 2015.