Pædagogiske principper i Guldregn

Det pædagogiske arbejde
Overordnet set er indsatsen i alle 5 grupper i Guldregn bygget op omkring relationsdannelse, kommunikation og sansestimulering. I planlægningen af den pædagogiske indsats tages der udgangspunkt i Daniel Sterns udviklingsteorier samt den neuropsykologiske/pædagogiske indfaldsvinkel – dog med forskellige metoder alt efter det enkelte barns niveau og behov. 

Daniel Stern har udviklet en teori om, hvordan udviklingen af selvoplevelsen forløber. Til forskel fra tidligere teorier, som ser udviklingen i stadier, taler Sterns ”domæneteori” om udvikling i forskellige domæner, hvor det er muligt at bevæge sig i – og mellem – de forskellige domæner. Der er 5 domæner: samværets, samspillets, samforståelsens, samtalens og fortællingens domæne. Dette fokus egner sig særlig godt til det pædagogiske arbejde med funktionshæmmelse, hvor udviklingen foregår i et andet tempo.

I Guldregn ligger vægten i det tidlige samspil og relationsdannelse og sociale kompetencer, sansestimulation og sanseintegration.

På alle 5 stuer arbejdes der med fokus på relationsdannelse og det tidlige samspil.

Vi har fokus på sanseintegration og sansestimulation, hvor vi bl.a. arbejder ud fra Jean Ayes teorier. Ayes teorier er udviklet til at hjælpe sansemæssigt udfordrede børn. Ayes er en amerikansk ergoterapeut og psykolog, der begyndte at udvikle sine teorier i 1960erne for bedre at kunne beskrive og forudse en sammenhæng mellem sansemotorisk adfærd, neurale processer og indlæring. Derudover arbejder vi med Daniel Sterns teorier om sociale kompetencer, sansestimulation og sanseintegration.

Vi arbejder desuden med elementer fra TEACCH pædagogikken såsom struktur, forudsigelighed, dagsskemaer, PECS m.m. Vi tager altid afsæt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone, og strukturen omkring barnet er konsekvent gennem hele barnets dag i børnehaven. Det betyder, at det pædagogiske miljø spænder bredt og kan tilgodese det enkelte barns behov på alle stuer.

Hjælpemidler til forskellige behov
Hele den pædagogiske indsats er bygget op omkring pleje og omsorg, da børnene i større eller mindre grad skal have hjælp til alle gøremål som f.eks. spisning, leg og kommunikation. Derudover anvender hovedparten af børnene tekniske hjælpemidler som f.eks. ståstativer, gangvogne og kropbårne hjælpemidler. 

 

"Det jeg godt kan lide ved at arbejde her er, at alle børnene er så unikke. Og det, at skulle skabe lige vilkår for alle børn ligegyldigt udgangspunktet:" 

Pædagog, Guldregn