Terapeutiske tilbud i Guldregn

Bjørn spiller bold med en af de voksne.

Tværfaglighed

Vi arbejder meget tværfagligt i Guldregn, hvilket skaber professionelle og innovative rammer omkring børnene. De forskellige faggrupper har hver især særlige professionelle metoder, viden og kundskaber at byde ind med. Og tilsammen skaber det en stærk teoretisk base omkring børnene, som sikrer, at beslutninger og tiltag omhandlende barnet, altid er spredt udover mange faggrupper. Som alle brænder for, at give børnene en god tid i børnehaven, hvor deres udvikling og glæde altid er i højsædet. 

Terapi i Specialklyngen

Du kan læse mere overordnet om terapien i hele Specialklyngen her.