Specialklyngen - en samling af 6 særlige dagtilbud

Klyngekontoret deler faciliteter med De Fire Birke i Hellerup. 

Guldregn er én ud af seks særlige dagtilbud, som er samlet under Specialklyngen i Københavns Kommune. Alle institutioner under Specialklyngen arbejder med børn med betydelige og varige psykiske og/eller fysiske handicap og er oprettet i henhold til Serviceloven §32. 

Specialklyngen er ledet af et klyngeledelsesteam, hvilket består af klyngeleder Britt Riese-Andersen og de seks pædagogiske ledere fra Specialklyngens seks institutioner. Klyngeledelsen sikrer, at alle institutioner arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og fælles økonomi. Samlet set er der ca.150 ansatte fordelt på pædagoger, pædagogmedhjælpere, terapeuter, køkken, rengøring, administrative medarbejdere og gårdmænd. 

Vi samarbejder på en lang række punkter på tværs af institutionerne, hvor vi deler erfaringer, sætter nye målsætninger og diskuterer faglige problemstillinger. 2-3 gange om måneden mødes klyngelederen og de pædagogiske ledere fra de seks institutioner for bl.a. at drøfte klyngens strategi, udvikling og den pædagogiske praksis. Det faglige personale mødes ligeledes på tværs af institutionerne til faglige møder og bruger hinanden i det daglige arbejde gennem vidensdeling ved at drøfte eventuelle udfordringer og sammen finde gode løsninger. Dette samarbejde sikrer, at arbejdet i institutionerne er baseret på en bred vifte af stærke og professionelle fagpersoner. De brænder alle for at sikre, at der skabes de bedste rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.  

Udover det professionelle samarbejde mødes alle børn og personalet fra de seks institutioner til vores årlige idrætsdag, som foregår i De Fire Birke i Hellerup.

Specialklyngens hjemmeside