Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Jf. Dagtilbudsloven § 5 er kommunen forpligtet til at føre et årligt pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud. Tilsynet har til formål at sikre, at alle dagtilbud lever op til både dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Tilsynet i Specialklyngen foretages af en pædagogisk konsulent fra Fagligt Center, der gennemfører observationer for at få indblik i institutionens konkrete pædagogiske praksis. Herudover består tilsynet af en faglig dialog, hvor institutionens udviklingsplan og arbejdet med pejlemærkerne drøftes. Dialogen skal give den pædagogiske konsulent et indtryk af institutionens faglige niveau og skabe refleksion og grundlag for pædagogisk udvikling. Deltagerne i den faglige dialog omfatter den pædagogiske konsulent, den pædagogiske leder, klyngelederen og en medarbejder. Herudover inviteres en forældrerådsrepræsentant til at deltage i dialogen.

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiske konsulent efterfølgende en tilsynsrapport, som rummer vurderingsbegrundelser og anbefalinger, som skal bidrage til det videre arbejde med udvikling af pædagogisk kvalitet i institutionen. Institutionen skal herefter iværksætte en målrettet pædagogisk indsats på baggrund af den pædagogiske konsulents anbefalinger. Det er ligeledes i forhold til disse anbefalinger og den kommende indsats at institutionen skal opdatere deres udviklingsplan, så forældrene løbende kan følge med i de pædagogiske tiltag.

I nedenstående bilag kan du læse Guldregns tilsynsrapport.